PNY GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti – jeszcze wyższy poziom wydajności