Hráči CRSED: F.O.A.D. môžu spôsobiť lietanie skál a vzostup vraždiacich duchov