TORN AWAY – traumatyczna rzeczywistość wojny zaprezentowana z perspektywy dziecka