War Thunder z najwięszką jak dotąd aktualizacją — New Power